Değer Verdikleriniz
             Bizimle Güvende

HACKED BY ECE 


İg: spy_tittle

 NEDEN GÜVENLİK?

    Yüzyıllar önce ilk insanın duyduğu korunma ve güvenlik ihtiyacı, günümüz insanı için de önemini koruyor. İlk çağlarda doğadan ve vahşi hayvanlardan korunan insan, yüzyıllar sonra kendinden korunmaya çalışıyor. Hırsızlık, kapkaç ve diğer adi suçlar; TV ekranlarından ya da gazete sayfalarından, yaşamımızın merkezine oturuyor. Amacımız, moralleri bozmak değil, bir gerçeğe dikkat çekmek ve güvenliğin önemini vurgulamak.

    Teknolojinin gelişmesiyle her şeye rahatlıkla ulaşabilen biz 21. yüzyıl insanının, mutlu ve huzurlu yaşayabilmesi, kendisini, sevdiklerini ve değer verdiklerini koruyabilmesi için bir takım önlemler alması gerekmektedir. Çünkü güvende olduğunu hissetmek, yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirmek için ilk koşuldur. Kim zarar göreceğine inandığı bir ortamda yaşamak ister ki ?

    Ülkemizde 26 Haziran 2004 tarihinden bu yana güvenlik alanında önemli bir olgu var. Bu tarihte, devletin, genel kolluk kuvvetlerine vermiş olduğu güvenliği sağlama hizmeti, " 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun " u ile bir anlamda özelleştirildi ve uygulama alanı genişletildi. Artık hem kişiler hem de kuruluşlar, güvenliklerini sağlama hakkına sahipler. Bunu kendi bünyelerinde yapabilecekleri gibi, güvenlik şirketlerinden hizmet alma yöntemi ile de yapabiliyorlar. Geçilen süreç ve beklenen gelişmeler, firmaların kendi bünyelerinde güvenlik yapmalarının daha zor ve maliyetli olduğunu ortaya koyuyor.

    Şimdi, yasal zemini hazırlanmış, gelişmiş ülkelerin uygulamaları ile büyük oranda benzerlik gösteren özel bir güvenlik sektörüne sahibiz.


   HABERLER
   YORUMLAR


  Yorumunuzu Yazın

© 2009 EFA Güvenlik - Design by H&B